0904 081 215 info@slinesystems.sk

Elektrické kúrenie

Elektrické podlahové kúrenie je vhodné do menších objektov s malou tepelnou stratou v nízkoenergetickom štandarde. Jedná sa spravidla o objekty z tvárnic s dobrým tepelným odporom, zateplené dodatočnou izoláciou hrúbky 80-120 mm.

Nevýhodou tohto systému je, že neumožňuje pripojenie na tepelný zdroj, ktorý by v objekte zabezpečoval aj prípravu teplej vody (kondenzačný kotol, tepelné čerpadlo). Pri nízkych tepelných stratách, kde sú objekty naviac situované v teplejších lokalitách Slovenska, je však tento systém kúrenia vhodný.

Investícia do elektrického podlahového kúrenia je porovnateľná s teplovodným kúrením suchým procesom. V prípade, že sa jedná o nízkoenergetický dom situovaný v teplejších lokalitách Slovenska, môže byť celý systém z hľadiska investičných nákladov lacnejší. Prevádzka kúrenia je však oproti teplovodnému kúreniu s využitím obnoviteľných zdrojov nákladnejšia.

Elektrické kúrenie

Základným kritériom pri rozhodovaní je cena samotného vykurovacieho kábla, ktorá by nemala byť podozrivo nízka (skôr naopak) a rovnako dôležitá je kvalitná regulácia celého systému. Zabudovaný systém v podlahe by optimálne mal mať životnosť dosahujúcu životnosť samotnej stavby, a ideálne teda aspoň 30-ročnú alebo celoživotnú záruku (doživotná záruka).

Ak výrobca (káblov, fólií a pod.) ponúka nízku cenu a garanciu menšiu ako 10 rokov, odporúčame sa takýmto produktom vyhnúť.