0904 081 215 info@slinesystems.sk

Podlahové konvektory

Podlahové konvektory UNIVENTA zabezpečujú komfort pri vykurovaní a zároveň spĺňajú všetky podmienky kladené zo strany architektov, projektantov, dizajnérov a užívateľov. Nízka stavebná výška umožňuje umiestnenie konvektorov do každej konštrukcie podlahy. Ich použitie je vhodné predovšetkým v priestoroch s veľkými presklenými plochami. Okenné plochy siahajúce až k podlahe majú väčšie tepelné straty ako dobre izolované obvodové steny, čo môže zapríčiniť pri nízkych vonkajších teplotách vznik studených prúdov vzduchu v interiéroch.

Podlahové konvektory vytvárajú tepelný závoj, ktorý oddeľuje vzduch v miestnostiach od studených presklených plôch, a tým zabraňuje pocitu sálania chladu z tejto plochy. Ideálne je ich využitie v priestoroch so zvýšeným obsahom vlhkosti (napr. plavárne, objekty s interiérovým bazénom, zimné záhrady…). Jednou z ďalších možností použitia podlahových konvektorov sú priestory, v ktorých použitie klasických vykurovacích telies narušuje vzhľad interiéru (napr. pri použití francúzskych okien… ).  Podlahové konvektory je možné využiť aj s ďalšími typmi vykurovania alebo ako hlavný vykurovací systém.

Podlahové konvektory UNIVENTA UNICOIL® sú konštrukčne prispôsobené aj na chladenie, čo umožňuje ich využitie v letných mesiacoch.

Podlahové konvektory