0904 081 215 info@slinesystems.sk

Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie je princípom činnosti a prevádzkovými podmienkami veľmi podobné podlahovému. Prednosťami tohto spôsobu vykurovania sú veľkoplošné sálavé teplo a hlavne schopnosť rýchlej reakcie a tým i rýchlejšie vyhriatie miestnosti. Práve tieto vlastnosti predurčujú stenové vykurovanie pre širokú oblasť použitia v zdravotníctve, priemysle, verejných budovách, ale aj rodinných domoch.

Ďalšou z možností použitia sú špeciálne priestory, v ktorých je potrebné zabrániť roseniu stien (bazény, kúpele).

Vplyvom sálania tepla zo steny a vďaka takmer ideálnemu rozloženiu teplôt je možné znížiť teplotu v miestnosti o 3 oC – 4 oC, pričom každé zníženie teploty v priestore o 1 oC, predstavuje úsporu energie 6 %.

V priestoroch, kde je stenové vykurovanie nie sú vedené žiadne potrubné rozvody, čo umožňuje väčšiu variabilnosť vnútorného vybavenia a opticky sa zväčšuje priestor.

Stenové vykurovanie