0904 081 215 info@slinesystems.sk

Stropné chladenie

Nikdy nebolo stropné veľkoplošné chladenie také efektívne! Stropné chladenie a vykurovanie Cool FLEX ponúka nielen vysoký výkon, ale aj jednoduchú a bezpečnú montáž.

S-Line Systems ponúka nadštandardný chladiaci výkon stropného chladenia až 75 W/m2 pri tepelnom spáde 16/22/26 (výkon závisí od konštrukcie stropu a teploty chladiaceho média).

Princípom stropného chladenia Cool FLEX je odvádzanie tepla prostredníctvom chladiacej vody z priestoru (nechladí sa miestnosť prostredníctvom vzduchu). Stropné chladenie najskôr ochladzuje strop, potom steny, podlahu, osoby a predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr (od plôch, predmetov).

Strop sa ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.

Stropné chladenie DELGADO