0904 081 215 info@slinesystems.sk

Tepelné čerpadlo

Čo je to tepelné čerpadlo? Vysvetlenie je jednoduché!

Tepelné čerpadlo premieňa energiu nahromadenú vo vzduchu, vode a zemi na vykurovacie teplo. No nielen to – v letných mesiacoch zabezpečia tieto zariadenia navyše aj príjemne chladné priestory vo vašej domácnosti a v kombinácii so zásobníkom teplej vody ohrev teplej vody. Energia nakumulovaná v týchto troch elementoch je pre nás permanentne k dispozícii.

STIEBEL ELTRON ponúka pre každú domácnosť a každú situáciu z hľadiska dostupného miesta – či už ide o novostavbu alebo modernizáciu, vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu – vysoko účinné tepelné čerpadlá na vykurovanie, ohrev teplej vody a chladenie. Enginered in Germany.

Spôsob fungovania

Pomocou tepelného čerpadla sa dá energia z okolitého prostredia premeniť na teplo pre váš domov. Dostupné teplo obsiahnuté vo vode, zemi, vonkajšom vzduchu alebo odpadovom vzduchu sa pritom najskôr privedie pomocou výmenníka tepla (výparník) k chladiacemu médiu. Chladiace médium dostane túto energiu pomocou kompresora na vyššiu teplotnú úroveň, aby sa prostredníctvom ďalšieho výmenníka tepla (kondenzátor) dala zužitkovať pre vykurovací systém alebo na prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlo

V závislosti od zdroja energie je pre vykurovanie možné získať až štyri jednotky ekologickej energie na jednu jednotku elektrickej energie. Dostupná ekologická energia od -20 °C do +35 °C (vzduch) sa musí upraviť na teplotnú úroveň použiteľnú na vykurovanie (teplá voda). V rámci tohto procesu sa pri nízkej teplote „napumpuje“ teplá voda na zodpovedajúcu úroveň.

Vedeli ste, že: „Obnoviteľné zdroje energie nahrádzajú fosílne palivá“! Výroba a akumulovanie energie sa pomocou vhodného manažmentu energie dajú účinne využiť pre vlastnú domácnosť. Vďaka nášmu komplexnému bezstarostnému balíku služieb vám ponúkame maximálny komfort pre vaše tepelné čerpadlo po inštalácii zo strany odborníka. Oplatí sa vedieť aj toto: poskytujeme päťročnú záruku na kompletné systémy.

Prevádzkové režimy

Monovalentný
V tomto prípade je tepelné čerpadlo jediným zdrojom vykurovacieho tepla v budove. Tento prevádzkový režim je vhodný na všetky systémy nízkoteplotného vykurovania s teplotou na prívode maximálne do 55 °C.

Monoenergetický
Pri tomto prevádzkovom režime podporuje elektrické tepelné čerpadlo prídavné elektrické vykurovanie. Je potrebné najmä pri tepelných čerpadlách typu vzduch/voda, aby sa pri nízkych vonkajších teplotách dosiahol dostatočný vykurovací výkon. Väčšinu času funguje tepelné čerpadlo pri prevádzke v teplotnom rozmedzí cca do -7 °C ako jediný zdroj tepla. Z hľadiska investícií a účinnosti môže byť účelné použitie prídavného vykurovania na podporu v priebehu niekoľkých hodín pod úrovňou tejto teploty.

Bivalentý alternatívny
Tepelné čerpadlo dodáva celkové vykurovacie teplo až po určitú stanovenú vonkajšiu teplotu (napr. 0 °C). Keď teplota klesne pod túto hodnotu, tepelné čerpadlo sa vypne a vykurovanie bude zabezpečovať druhý zdroj tepla.

Bivalentný paralelný
Až po určitú vonkajšiu teplotu produkuje potrebné teplo samotné tepelné čerpadlo. Pri nižších teplotách sa zapne aj druhý zdroj tepla. Ak vonkajšia teplota klesne pod druhú hraničnú hodnotu, tepelné čerpadlo sa vypne a kompletnú dodávku tepla bude zabezpečovať druhý zdroj tepla. Na rozdiel od bivalentnej alternatívnej prevádzky je podiel tepelného čerpadla na ročnom výkone výrazne vyšší.

Zdroje energie

Vzduch
Vzduch zohriaty slnkom je dostupný všade. Keď je potrebná väčšina vykurovacieho tepla – napríklad v zime – je vzduch ako zdroj tepla najchladnejší. Tepelné čerpadlá však dokážu aj pri teplote vonkajšieho vzduchu -20 °C stále odobrať dostatok energie na vykurovaciu prevádzku. Osobitnou výhodou je jednoduchá inštalácia tepelného čerpadla vzduch/voda, keďže odpadávajú rozsiahle zemné práce alebo vŕtanie studne, ako je to napríklad pri tepelných čerpadlách voda/voda a zem/voda.

Tepelné čerpadlo - Vzduch
Tepelné čerpadlo - Voda

Voda
Podzemná voda je dobrým zásobníkom slnečného tepla. Aj cez tie najchladnejšie zimné dni zachová konštantnú teplotu v rozmedzí od +7 °C do +12 °C. Vďaka konštantnej úrovni teploty zdroja tepla je účinnosť tepelného čerpadla počas celého roka takmer rovnaká. Podzemná voda nie je všade k dispozícii v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite. Ak je využitie podzemnej vody možné, vždy sa to oplatí. Na využite tepla je potrebná sacia studňa a vsakovacia studňa.

Zem
V strednej Európe zostáva zem v hĺbke približne od 1,20 m do 1,50 m aj cez chladné zimné dni dostatočne teplá na hospodárne prevádzkovanie tepelných čerpadiel. Vďaka tomu nepodliehajú tepelné čerpadlá zem/voda ani pri teplotách pod bodom mrazu výkyvom výkonu. Absorbujú teplo z pôdy prostredníctvom podzemných potrubí, cez ktoré preteká ekologická zmes soľanky. Táto zmes nezamŕza a odvádza zachytené teplo k výparníku tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá zem/voda sa odlišujú podľa spôsobu inštalácie: potrebný systém potrubí sa dá umiestniť do hĺbkového vrtu alebo sa zapustí horizontálne. Výhodou zemných sond zapustených v zemi horizontálne je skutočnosť, že nepotrebujú toľko miesta. Horizontálne uložené zemné kolektory naproti tomu potrebujú približne dvakrát až trikrát toľko zemnej plochy ako je vykurovaná obytná plocha. Ak však máte dostatočne veľký pozemok, máte nevyčerpateľnú rezervu energie a ideálne predpoklady na používanie tepelného čerpadla zem/voda. Tieto čerpadlá navyše nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Tepelné čerpadlo - Zem

Ponúkame tepelné čerpadlá značiek: