0904 081 215 info@slinesystems.sk

Výmenníkové stanice

Bytové výmenníkové stanice (bytové odovzdávacie stanice tepla – BOST) predstavujú možnosť, ako docieliť, aby každý byt v bytovom dome bol z hľadiska prípravy teplej vody a vykurovania samostatný. Tento koncept sa efektívne využíva nielen pri rekonštrukciách a novostavbách bytových domov, ale aj pri viac-generačných rodinných domoch. Bytové výmenníkové stanice poskytujú komfort a sú schopné zabezpečiť okamžitú teplú vodu a požiadavku na kúrenie v ktoromkoľvek ročnom období, nezávisle v každom byte. Každý byt má samostatný merač spotreby teplej aj studenej vody, čo umožňuje presne monitorovať náklady.

Úspora energie

Najväčšiu úsporu energie dosahujú bytové výmenníkové stanice oproti tradičnému konceptu (centrálne zásobovanie teplom) úsporou energie, ktoré predstavujú tepelnú stratu na trase od výrobcu tepla až po bytový dom. Celková úspora energie môže predstavovať 2 až 24 kWh/m2/rok.

Koncept pozostáva z jedného zdroja tepla v dome (suteréne), zabezpečujúci prípravu teplej vody (primárny okruh) pre všetky bytové výmenníkové stanice, ktoré sú pripojené na zdroj.

Výmenníkové stanice

Bytové výmenníkové stanice UNIVENTA poskytujú:

  • obsahujú tlakový PM regulátor pre presnú reguláciu medzi vykurovaním a ohrevom teplej vody
  • zvukovo a tepelne odizolované potrubia
  • veľký doskový výmenník z ušľachtilej ocele konštrukčným vyhotovením predchádzajú zavápneniu systému
  • modulárny systém umožňuje vyhotoviť bytové stanice so všetkými potrebnými komponentmi
  • nepatrný odpor bytovej stanice – väčšie dimenzie potrubia ako konkurencia
  • vymeniteľnosť náhradných dielov
  • možnosť regulácie obehového čerpadla podľa odberu, teploty vody alebo diferenčného rozdielu
  • bytovú stanicu je možné montovať na zásobník, aj priamo do bytu
  • obsluha prostredníctvom jedného tlačidla
  • prietok až 40 l/min.

logo ThermoGraf