0904 081 215 info@slinesystems.sk

Kotol na pelety

Biomasa je v širšom slova zmysle využívanie zbytkov drevnej hmoty z opracovania a výroby dreva, pričom tieto sú ďalej spracovávané pre ďalšie využitie. Jedná sa teda o ekologicky úsporný zdroj tepla. Zbytky drevnej hmoty (biomasa) sa spracujú na pelety, ktoré sú určené pre kúrenia. Pelety spaľuje kotol na pelety, ktorý dokáže dávkovať pelety úsporne a efektívne. Kvalitný kotol na pelety dokáže ušetriť energiu a znížiť tak náklady na kúrenie. Kotol na pelety BIODOM je moderný kotol s jednoduchým čistením. Kotol na pelety s reguláciou dokáže ekonomicky dávkovať pelety podľa požiadavky.

Biodom 21 je systém úplného spaľovania drevnej biomasy, vrátane automatického podpaľovania a distribúcií peliet. Jedná sa o menšiu verziu kotla Biodome 27 C5, ktorá je prispôsobená pre trh s energetický úspornými domami, kde nie je nutný vysoký tepelný výkon. Svojim výkonom môže tento kotol ohrievať aj klasické domy s veľkosťou až 300m2.

Tento kotol využíva osvedčenú technológiu biologico, ktorá mu umožňuje prispôsobiť sa meniacim sa prevádzkovým podmienkam, čím zaisťuje optimálnu účinnosť a stabilnú prevádzku s minimálnymi nákladmi na údržbu počas celej prevádzky.

Optimálnym spaľovaním je vnútro kotla vždy čisté a opotrebenie zapaľovacích uzáverov a horáka takmer zanedbateľné. Programovateľný časovač umožňuje nastavenie prevádzky na celý týždeň a v priebehu celého procesu je zobrazený na displeji kotla. Denný-týždenný zásobník peliet je integrovaný do hornej časti kotla.

Z neho sa pelety presúvajú pomocou motorického šnekového dopravníka do ohniska. Dopravník je vyrobený zo špeciálnej zliatiny, ktorá je odolná vysokým teplotám v ohnisku. Takto dosiahneme dokonalé spaľovanie, čistých spalín a dlhej životnosti kotla.

Pomocou ventilátora, ktorý vytvára podtlak, sa vzduch a spaliny odvádzajú cez dvadsať rúrkových vymenníkov tepla – turbulátormi, ktoré zaisťujú optimálny prenos tepla zo spalín do vyhrievaného média. Kvalitná konštrukcia, moderný dizajn exteriéru, výnimočné prispôsobenie a spoľahlivú prevádzku sú len niektoré z funkcií, ktoré poskytujú komfort, bezpečnosť a úspory.

Od roku 2019 je opäť možné uchádzať sa o dotáciu zo Zelená domácnostiam II vo výške do 1 500 eur.