0904 081 215 info@slinesystems.sk

Podlahové kúrenie – Suchý systém

Suchý systém inštalácie podlahového kúrenia S-Line Systems je vhodný pre nízke konštrukčné výšky podláh a zníženie celkovej váhovej záťaže. Suché podlahové kúrenie predstavuje ideálnu náhradu betónových a anhydridových poterov. Mokré spôsoby podlahového kúrenia nie sú vhodné pre drevostavby, nakoľko je hmotnosť betónových poterov cca 130 kg/m², čo pri 20 m² predstavuje váhu 2,6 tony. Suché podlahové kúrenie S-Line Systems disponuje nízkou hmotnosťou (38,25 kg/m²) a celková konštrukčná výška je od 55 mm.

Systém suchého podlahového kúrenia sa využíva prevažne v rekonštrukciách a všade tam, kde je potrebná flexibilnejšia tepelná reakcia – t.j. kratšia tepelná zotrvačnosť, kratšie nábehové časy a teda pružnejšia regulácia teploty v miestnosti. Už do 30 minút dosahuje podlaha povrchovú teplotu 23 °C čo je v porovnaní so 110 minútami pri klasických „mokrých“ poteroch výrazná úspora energie a lepšia reakčná schopnosť na zmenu teploty.

Podlahové kúrenie - suchý systém